O nás - ABOUT US - O NAS - WIR ÜBER UNS - О КОМПАНИИ

O nás - ABOUT US - O NAS - WIR ÜBER UNS - О КОМПАНИИ

 

Vítáme všechny příznivce cestování a nevšedních zážitků na našich stránkách!!!

 

CK GATTOM TOUR je dynamicky se rozvíjející cestovní kancelář. Naším cílem je, abyste si z naší široké nabídky co nejlépe a nejrychleji vybrali zájezd podle Vašich představ. Nabízíme velké množství vlastních zájezdů a také zájezdů renomovaných cestovních kanceláří.

Jistě jste si všimli, že slogan naší cestovní kanceláře zní GATTOM TOUR - specialisté na nevšední zážitky.  Není pro nás důležité pouze prodat. Chceme, aby byl zákazník spokojen a aby se k nám rád vracel. Členové našeho týmu jsou mladí energetičtí lidé, kteří milují cestování a mají své vlastní zážitky i zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělí. Patří-li mezi nejdůležitější aspekty Vaší dovolené cena a kvalita služeb, dokážeme se přizpůsobit a nabídnout Vám zájezd, který bude odpovídat Vašim požadavkům i finančním možnostem. Jde-li Vám o zážitek, pomůžeme Vám vybrat tu nejlepší dovolenou na základě Vašich zálib a přání. Nabízíme široký výběr odpočinkových zájezdů stejně jako řadu atraktivních poznávacích zájezdů. Ti z Vás, kteří milují adrenalin, si u nás určitě také vyberou. Nabízíme nejen seskok padákem, ale i nádherné potápění s možností absolvování kurzu v Chorvatsku zakončeného mezinárodně platným průkazem potápěče. A pokud jste romanticky založení, můžete s námi prožít i nevšední romantiku!!!

Garantujeme lepší ceny zájezdů a služeb než ostatní cestovky. CK GATTOM TOUR pracuje se zárukou nejnižší ceny. Najdete-li někde levnější zájezd za úplně stejných podmínek, přebijeme tuto cenu. Je důležité upozornit na to, že požadavek na úplně stejné podmínky zahrnuje jak produkt tak i službu. Pokud je například Vámi nalezený zájezd se snídaní a cena od CK GATTOM TOUR platí pro stejný zájezd s polopenzí, nebude toto považováno za stejné podmínky. Obchodní podmínky prodeje zájezdů naleznete na konci této stránky.

 

A zde je hned několik důvodů, proč si zakoupit zájezd právě v naší CK :

1) CENA - za zájezd nezaplatíte ani o korunu více než v jiné cestovní kanceláří, právě naopak! Cenu zájezdu si na úkor našeho klienta žádným způsobem nenavyšujeme.

2) NÁKUP Z POHODLÍ DOMOVA - nabídku zájezdů si můžete prohlížet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to kdekoliv Vás napadne. Doma, v práci či v internetové kavárně.

3) ÚSPORA ČASU - nemusíte chodit do cestovních kanceláří, abyste si vybrali svůj zájezd. Všechny zájezdy můžete porovnat na jediném místě a během zlomku původního času.

4) ŠIROKÁ NABÍDKA - pouze u nás si můžete vybrat během chvilky z nabídky zájezdů 200 českých a 80 německých cestovních kanceláří. Všechny cestovní kanceláře jsou pojištěny a prověřeny.

5) OSOBNÍ KONTAKT - po odeslání nezávazné objednávky Vás telefonicky zkontaktujeme. Dořešíme s Vámi veškeré detaily a zodpovíme případné dotazy.

+  POZOR: MOŽNOST REGISTRACE DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU (SLEVY 4% - 10% NA KAŽDÝ U NÁS ZAKOUPENÝ ZÁJEZD)!!

 

Naše pobočka se nachází v Havířově (Svornosti 2, tel: 596 811 696).

                                                          

Můžete nás ale také kontaktovat emailem: GATTOM@email.cz,  nebo na Skypu GATTOMTOUR.

 

OTEVÍRACÍ DOBA - POBOČKA HAVÍŘOV

Pondělí – Pátek: od 8:00 do 17:00

Sobota, Neděle: zavřeno

 

 

 Věříme, že pro Vás budou naše osobní zkušenosti s cestováním přínosné a budete s námi prožívat NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY!

 

 

 

 All friends of travelling and extraordinary experiences are welcome at our website.

 

GATTOM TOUR is dynamically developing travel agency. Our goal is to make sure that our clients will be able to choose the best holiday from our wide offer as soon as possible and according to their preferences and needs. We offer a wide range of our own tours as well as tours from renowned travel agencies.

Surely you have noticed that a slogan of our travel agency is GATTOM TOUR - experts on unusual experiences. The members of our team are young energetic people who love travelling and who have their own experiences and adventures which they would like to share with you. If aspects such as price and quality are important to you, we can adapt and offer you something that would suit you as far as these criteria are concerned. If experiences are important to you, we will help you choose the best holiday according to your hobbies and wishes. We can also arrange relaxing holidays and tours. There are also options for those who love extreme sports. We offer a parachute jump as well as beautiful diving with a possibility to take a course in Croatia and get course completion certificate (an international diver certificate).  And if you are romantic, we can provide you with special holiday where you can experience an extraordinary romance!!!

We guarantee better prices of tours and related services than other travel agencies. GATTOM TOUR travel agency works with a warranty of the lowest price. If you find cheaper tour with the same conditions somewhere else, we will beat that price. It is important to point out that by same conditions we mean a product as well as a service. For example, if the tour that you find includes breakfasts and a price given by GATTOM TOUR travel agency is for the same tour but with half-board service, it will not be considered as the same conditions. You will find general terms and conditions of tours selling at the end of this page.

 

And here are some reasons why to buy a tour from our travel agency :

1) PRICE - you will not pay for a tour more than in any other travel agency, we sell it for the same or even lower price! We do not increase prices of tours to the detriment of our clients.

2) COMFORTABLE PURCHASE FROM HOME - you can look through tours offer 24/7 and anywhere you can imagine (at home, at work or in internet café).

3) TIME SAVING - you do not have to visit travel agencies personally to choose your tour. You can compare all tours at one place and it will take much less time.

4) WIDE CHOICE - only in our travel agency you can choose in a while from offer of 200 czech travel agencies and 80 german travel agencies. All these agencies are insured and checked out.

5) PERSONAL CONTACT - after sending a preliminary order to us, we will get in touch with you by phone. We will complete all details concerning your order and we will answer your questions.

ATTENTION: THERE IS A POSSIBILITY FOR YOU TO REGISTER TO OUR LOYALTY DISCOUNT PROGRAMME (4% - 10% DISCOUNT FOR EACH HOLIDAY BOUGHT FROM OUR TRAVEL AGENCY)!!

 

Our branch is located in Havířov (Svornosti 2, phone: +420 596 811 696).

 You can also contact us via e-mail: GATTOM@email.cz, or Skype:  GATTOMTOUR.

 

OPENING HOURS - BRANCH IN HAVÍŘOV

Monday - Friday: 8:00 - 17:00

Saturday, Sunday: closed

 

 

We believe that our personal experience with travelling will be beneficial for you and you will live through extraordinary experiences with us!!

 

 


Witamy wszystkich spragnionych podróży i niezwykłych doznań na naszej stronie.

 

CK GATTOM TOUR jest szybko rozwijającym się biurem podróży. Naszym celem jest, żeby państwo sobie wybrało z naszej szerokiej oferty co najlepiej i co najszybciej swoją podróż. Oferujemy szeroką ilość własnych wczasów a także wczasy renomowanych biur podróży.

Jak łatwo zauważyć, hasłem naszego biura podróży jest GATTOM TOUR - specjaliści od niezwykłych przeżyć. Nie jest dla nas ważne tylko sprzedać, ale chcemy aby klient był zadowolony i żeby ku nam lubiał powracać. Członkowie naszego zespołu to ludzie młodzi i energiczni , którzy kochają podróże, mają doświadczenie i wiedzę fachową, gotowi chętnie się z Wami nią podzielić. Jeśli są dla Was ważne ceny i jakość usług, możemy dostosować naszą ofertę specjalnie dla Was i zaoferowć coś, co będzie odpowiadało Waszym możliwościom finansowym. Jeśli to doświadczenie decyduje, możemy Wam pomóc wybrać najlepsze wakacje według Waszych własnych upodobań i pragnień, relaksujący wypoczynek, oraz super wycieczki. Ci z państwa, którzy lubią adrenalinę z pewnością też coś dla siebie wybiorą. Oferujemy nie tylko skok ze spadochronem, ale także wspaniałe możliwości nurkowania z perspektywą odbycia profesjonalnego kursu płetwonurkowego odbywającego się w Chorwacji i zakończonego wystawieniem międzynarodowego certyfikatu płetwonurkowego respektowanego na arenie międzynarodowej. A jeśli jesteście romantykami, możecie się cieszyć na niezwykłą romantykę !!!

Ale przede wszystkim gwarantujemy lepsze ceny wycieczek i usługi, niż inne biura podróży. CK GATTOM TOUR pracuje z gwarancją najniższych cen. Jeśli gdzieś znajdziesz tańszą podróż o dokładnie takich samych warunkach, to przebijemy tą cenę. Uwaga jest bardzo ważne żeby państwo wiedzieli, że wymóg na zupełnie te same warunki obejmuje zarówno jak produkt tak i usługi. Jeśli są naprzykład wami wybrane wczasy ze śniadanią a cena od CK GATTOM TOUR dotyczy dla takich samych wczasów s obiadokolacją, to nie będzie to traktowane za identyczne warunki. Zasady i warunki sprzedaży wycieczek można znaleźć na dole tej strony.

 

Istnieje kilka powodów do zakupu wczasów tylko w naszym biurze podróży:

1) CENA - za wczasy nie zapłacicie ani o złotówkę więcej, niż w jakimkolwiek innym biurze podróży, a wręcz przeciwnie! Ceny wczasów, kosztem naszego klienta w żaden sposób nie wzrasta.

2)  ZAKUP Z KOMFORTU DOMU  - ofertę wczasów można oglądać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu a to v każdym miejscu. W domu, w pracy lub w kafejce internetowej.

3) OSZCZĘDNOŚĆ CZASU nie trzeba iść do biura podróży, aby wybrać swoją podróż. Wszystkie wczasy można porównać na jednym miejscu a to w ułamku czasu.

4) SZEROKA OFERTA - tylko u nas można wybrać za chwilę, z ofert wczasów 200 czeskich i 80 niemieckich biur podróży. Wszystkie bióra podróży są ubezpieczone i sprawdzone.

5) KONTAKT OSOBISTY - po wysłaniu niewiążącej rezerwacji, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie. Rozwiążemy z Wami wszystkie szczegóły i odpowiemy na możliwe pytania.

 +  UWAGA: OPCJA REJESTRACJI DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ( RABATY 4% - 10% NA KAZDE U NAS ZAKUPIONE WCZASY)

 

Nasza siedziba znajduje się w Havířově (Svornosti 2, tel: 596 811 696).

Nasz E- mail: GATTOM@email.cz, lub skype:  GATTOMTOUR.

 

GODZINY OTWARCIA- BIURO HAVÍŘOV

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00

Sobota, Niedziela: Zamknięte

 

 

 Wierzymy, że nasze osobiste doświadczenie w podróżowaniu będzie przydatne, i przeżyjecie z nami niezapomniane wrażenia.

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ PLATNÉ OD 1.1.2014

I. Úvod

Portál GATTOMTOUR.cz (dále jen GCK) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o obchodním zastoupení (provizní smlouvu). Všechny CK informovaly GCK, že jsou řádně pojištěny proti úpadku. Zájezdy, které si u nás objednáte, jsou za stejnou cenu a za stejných podmínek jako u pořádající CK. GCK si vyhrazuje právo oprav možných nepřesností, které mohou vzniknout při vkládání zájezdů do databáze serveru.

II. Objednávka

Každý návštěvník serveru si může nezávazně objednat kterýkoliv z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů v požadovaném termínu. GCK nemá v okamžiku přijetí nezávazné objednávky informace o tom, zda je požadovaný zájezd volný či nikoliv. GCK si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou neúplné, rozporuplné, případně obsahují kontakt, na kterém není možno zákazníka zastihnout a to i bez odpovědi zákazníkovi.

III. Rezervace

GCK rezervuje zájezd na základě zaslané nezávazné objednávky, pokud tato objednávka splňuje všechny náležitosti. GCK rezervuje zájezd u pořádající CK podle preference zadané zákazníkem. Pokud preferenci zákazník nezadal, GCK rezervuje zájezdy podle došlého pořadí. V případě, že rezervaci zájezdu u pořádající CK nelze provést, bude GCK ihned zákazníka informovat . V případě, že rezervace je možná, bude zákazník po první úspěšné rezervaci neprodleně informován.

IV. Smlouva o zájezdu

Po úspěšném potvrzení rezervace zjistí pracovník GCK, zda má zákazník o daný zájezd vážný zájem. Pokud ano, pracovník GCK se s klientem domluví na sepsání a podepsání smlouvy a zaplacení zálohy či celé částky. Zákazník se může dostavit přímo na pobočku GCK, kde s ním sepíšeme smlouvu a vyřešíme finanční náležitosti nebo je zde možnost zaslat smlouvu o zájezdu emailem či poštou dle dispozic a časového prostoru pro realizaci smlouvy. Se smlouvou GCK zasílá pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, případně pouze doplatku. Zákazník je povinen vyplněnou a podepsanou smlouvu doručit zpět do GCK emailem, osobně, nebo poštou v době platnosti rezervace. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné. V případě, že zákazník nedodrží závazné termíny pro doručení smlouvy o zájezdu a pro platbu zálohy nebo doplatku, může dojít ze strany CK ke stornu rezervace nebo zájezdu. Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku jejího podepsání klientem a rovněž zaplacením zálohy.

V. Platba

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před termínem odjezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 % z jeho plné ceny a jeden měsíc před odjezdem doplatí zbývající částku. V případech, kdy CK požaduje úhradu doplatku více než jeden měsíc před odjezdem na zájezd, platí datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK.
V případě zájezdů Last minute a zájezdů objednávaných méně než jeden kalendářní měsíc před termínem odjezdu, platí zákazník vždy plnou cenu zájezdu a to buď hotově na některé z poboček GCK nebo na bankovní účet GCK (popřípadě přímo na účet pořádající CK, ale pouze po dohodě s GCK).
GCK nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd převodem na účet nebo složením peněz v pobočce příslušné banky. Zákazník si jako doklad o provedené platbě ponechá výpis z účtu nebo doklad o složení peněz vydaný bankou. V případě, že zákazník hradí částku za zájezd hotově na některé z poboček GCK, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

VI. Doklady k zájezdu

Doklady potřebné k nastoupení na zájezd (vouchery, pokyny, letenky, apod.) obdrží zákazník od GCK nebo od pořádající CK. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem, letenky mohou být předány zákazníkovi až na letišti pracovníkem dané CK. GCK nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, bude mu však vždy nápomocná v jejich získání.

VII. Zájezdy na vyžádání

V některých případech je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera CK. V takovém případě je GCK oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu ve výši 100 % z ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Tato poptávka se stává po úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ní storno podmínky dané CK.
V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi vrací záloha v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat jím nezávazně objednaný zájezd bez storno poplatků a to do okamžiku podepsání smlouvy o zájezdu a složení zálohy. Po podpisu smlouvy nebo složení zálohy se na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky dané CK.

IX. Odmítnutí zákazníka

GCK si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné nezávazné objednávky nebo vědomě zasílá poptávky zájezdů, o které ve skutečnosti nemá zájem a je si toho předem vědom. GCK může odmítnout také zákazníka, který ve více než dvou případech bez udání důvodu nezaplatil zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace nebo nezaslal zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

X. Reklamace

Zákazník zašle případnou reklamaci zájezdu, nejlépe doloženou reklamačním protokolem z místa pobytu s podpisem delegáta CK a také fotografiemi, písemně na adresu GCK. Reklamaci GCK zasílá k vyřízení pořádající CK, která je povinná se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. V případě zájezdů pořádaných jinou CK vystupuje GCK jako zprostředkovatel zájezdu a podle zákona tedy nezodpovídá za služby, které poskytuje pořádající CK. GCK zodpovídá pouze za předání reklamace dané CK.

XI. Osobní údaje

GCK prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které v souvislosti se svou činností od svých zákazníků získá, považuje za vysoce důvěrné. S těmito údaji bude nakládáno dle platných právních předpisů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

XII. Statut

Portály www.GATTOMTOUR.cz, www.ckgattom.cz a www.gattomacek.cz provozuje firma GATTOM - M.T.G. s.r.o., IČO 25389157, DIČ: CZ25389157 se sídlem Ostravská 557, 735 41, Petřvald. Naše firma má mj. živnostenská oprávnění k provozování cestovní kanceláře, agentury a průvodcovské činnosti. Firma je zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 175 32.

 

 

Všeobecné smluvní podmínky

CK GATTOM TOUR

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) firmy GATTOM - M.T.G. s.r.o., dále jen CK GATTOM TOUR, se vztahují na všechny zájezdy organizované touto CK a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ), uzavřené mezi zákazníkem a CK, nebo jejím obchodním zástupcem. Jednotlivá ustanovení VSP platí, pokud v samotné SOZ není uvedeno něco jiného. Účastníky smluvního vztahu jsou: Cestovní kancelář GATTOM TOUR., IČO: 25389157, dále jen CK, a objednavatel, dále jen zákazník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ ZÁJEZDU

 • CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd nebo jiné služby cestovního ruchu vymezeny v SOZ. CK poskytne cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu či na internetových stránkách CK nebo upřesněny v pokynech k zájezdu.
 • Zákazník se zavazuje, že zaplatí souhrnou cenu dle SOZ.
 • Vymezení zájezdu v katalogu nebo na internetových stránkách CK obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, cenu zájezdu a další příplatky.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

 • SOZ se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran, a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zákazníkem a následně i CK nebo jejím zplnomocněným obchodním zástupcem.
 • Zákazník doloží prokazatelným způsobem zaplacení zálohy dle odst. 4.
 • Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh SOZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem vzájemně dohodnutým.
 • Jestliže zákazník zastupuje více zákazníků a uzavírá SOZ v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SOZ. Dále přebírá zodpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu dle odstavce 4 a předání potřebných informací) a za oprávněnost předání jejich osobních dat, která jsou nutná pro evidenci těchto osob (především jméno, RČ a adresu), do CK. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zařazení do zájezdu a je nutné je předat při uzavření SOZ.
 • Současně s uzavřením SOZ doporučujeme klientům uzavřít pojištění na storno zájezdu. Pojištění na storno zájezdů ani pojištění na léčebné výlohy nejsou součástí ceny zájezdů organizovaných CK GATTOM TOUR.

4. CENA A PLATBA ZÁJEZDU, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a je uvedena včetně DPH. Cena zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v SOZ a upřesněny v textu pod jednotlivými zájezdy, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Zákazník se zavazuje zaplatit souhrnou cenu zájezdu následně. Záloha činí 50 % z celkové částky a skládá se zároveň s podpisem SOZ zákazníkem. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději do 30 dnů před odjezdem, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. Pokud se tak nestane a zákazník eventuelně neinformuje CK o zpožděné platbě, má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu – odstoupit od SOZ. Vyřazený zákazník bude písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížena o stornovací poplatek dle odstavce 8, mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta. Pokud do odjezdu zbývá méně než 30 dnů, je nutno zaplatit 100 % ceny zájezdu zároveň s podáním SOZ.
 • Cenu zájezdu může zákazník uhradit v hotovosti přímo v naší CK nebo bankovním převodem na číslo účtu: 2700215693/2010, s variabilním symbolem, jež přidělí CK.
 • Platbu za zájezd může zákazník provést také u kteréhokoli provizního prodejce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o provizním prodeji. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od provizního prodejce na účet CK.

5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

 • CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na SOZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu nebo plateb spojených s dopravou, nebo b) směnného kurzu České koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 %. CK musí písemně oznámit zvýšení ceny zájezdu zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit původní cenu zájezdu v nezbytně nutných případech a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny způsobem uvedeným v tomto odstavci není považováno za důvod k odstoupení od SOZ.

6. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB

 • CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SOZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu účastníka či vedoucího zájezdu a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách. Případné vícenáklady vzniklé z důvodu vyšší moci za mimořádných situací hradí zákazník. CK si vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu (do 5 dnů). Tyto změny nejsou důvodem k odstoupení od SOZ a případná změna programu není ani důvodem k podání reklamace. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách písemně informovat.
 • CK si dále vyhrazuje právo změnit podmínky SOZ. S výjimkou změn uvedených v předchozím odstavci má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SOZ souhlasit, nebo od SOZ odstoupí. Odstoupení je nutné (ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů) podat písemně. CK potom vrátí složenou zálohu, aniž by si nechala odstupné. Pokud tak zákazník neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí.
 • CK neručí za případné zpoždění letecké či autobusové dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů nepříznivého počasí či nepředvídaných technických závad. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od SOZ.
 • Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zčásti nebo zcela nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Pokud CK poruší povinnosti vyplývající z uzavřené SOZ, má klient právo na vrácení uhrazené příslušné částky.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU

 • Zákazník i CK mohou před zahájením zájezdu od SOZ odstoupit. CK může od SOZ odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. CK u autobusových zájezdů může zrušit zájezd 2 dny před uskutečněním, bude-li méně než 30 účastníků.
 • Za den odstoupení od SOZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK doručena písemně informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Výše odstupného (storno poplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy.
 • Klient může od smlouvy odstoupit kdykoliv, je však povinen zaplatit odstupné za každou osobu na smlouvě v minimální výši 1 000,-Kč. Dále pak platí:
  CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka činí odstupné 100 % z ceny. V případě, že skutečné náklady na zrušení účasti klienta na zájezdu převýší stanovené storno poplatky, je klient povinen uhradit skutečné náklady.
  • U autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou:
   • 20 % z celkové ceny zájezdu dříve než 90 dní před odjezdem
   • 40 % z celkové ceny zájezdu od 90.dne do 30.dne před odjezdem
   • 50 % z celkové ceny zájezdu od 30.dne do 15.dne před odjezdem
   • 90 % z celkové ceny zájezdu od 14.dne do 7.dne před odjezdem
   • 100 % z celkové ceny zájezdu od 6.dne před odjezdem a zruší-li zákazník zájezd v den odjezdu, nedostaví-li se k odjezdu nebo odjezd zmešká.
  • U leteckých zájezdů organizovaných přímo CK GATTOM TOUR:
   • 50 % z celkové ceny zájezdu dříve než 60 dní před odletem
   • 80 % z celkové ceny zájezdu 60-30 dní před odletem
   • 90 % z celkové ceny zájezdu 30-15 dní před odletem
   • 100 % z celkové ceny zájezdu 15 dní a méně před odletem
 • Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od SOZ. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu či odletu na příslušný zájezd.

8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA

 • Cestující má právo za sebe vyslat náhradníka na zájezd. Je povinen předat potřebné údaje o novém zákazníkovi a jeho souhlas se SOZ cestovní kanceláři. Pokud je změna technicky a formálně možná, CK změnu provede za poplatek 500 Kč u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou. V případě vzniku dalších nákladů na změnu jména účastníka u leteckých zájezdů, stanoví výši těchto nákladů letecká společnost. Pokud změna již není možná (krátce před odletem či odjezdem), postupuje se jako v případě zrušení účasti a platí storno podmínky dle odstavce č. 7.
 • Odstupující a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů (pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly) i za splnění všech povinností vyplývajících z uzavřené SOZ. Odstupující zákazník odpovídá za informovanost náhradníka o podmínkách zájezdu a SOZ. Nový zákazník převzetím SOZ souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími.

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

 • Realizace všech zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků – 30 osob (u autobusových zájezdů), není-li uvedeno jinak. Pokud není dosaženo stanoveného počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. To lze učinit nejpozději 2 dny před odjezdem, obvykle však mnohem dříve.
 • CK si vyhrazuje právo na zrušení či přerušení zájezdu z důvodu nepředvídatelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, epidemie či politické nepokoje v dané zemi), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě zrušení či přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem. Pokud CK zruší zájezd z důvodů zde uvedených, zákazník nemůže uplatnit nárok na škodu.

10. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU

 • Informace o zájezdu budou upřesněny v pokynech k zájezdu. Zákazník je obdrží nejpozději 7 dní před odjezdem. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

11. PASY A VÍZOVÉ POVINNOSTI, OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA

 • Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu či občanského průkazu. Osobní dokumenty musí splnit i požadavky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po návratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy daného státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK nezodpovídá za případné vzniklé škody.
 • Informace o očkování uváděné v podrobných pokynech jsou převzaty z krajské hygienické stanice. Doporučení CK nemá závazný charakter - všechna očkování je nutné konzultovat s lékařem nebo na krajské hygienické stanici. U všech zákazníků CK vyžaduje očkování proti tetanu a vřele doporučuje očkování proti žloutence. Za zdravotní přípravu na zájezd nese odpovědnost zákazník a její nedodržení není důvodem pro odstoupení od SOZ.

12. ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU

 • Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí.
 • Zákazník se zavazuje řídit se během zájezdu pokyny vedoucího a při případném individuálním programu informovat o této skutečnosti vedoucího zájezdu. Zákazník se zavazuje, že bude během zájezdu jednat a chovat se tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země.
 • V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
 • CK neručí za majetek účastníků v případě ztráty, poškození či krádeže.

13. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA A VSTUPNÉ

 • Výčet služeb zahrnutých v ceně zájezdu je uveden v podmínkách každého zájezdu.
 • Ubytování a stravování je zahrnuto v ceně zájezdu. Vstupné je u vybraných zájezdů zahrnuto v ceně, u ostatních nikoliv a během zájezdu si je zajišťuje a hradí každý zákazník sám. Podrobnosti o ubytování a formě stravování na zájezdu jsou součástí Podrobných pokynů k zájezdu, stejně tak výčet míst, kde je hrazeno vstupné.

14. POJIŠTĚNÍ CK, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA

 • CK GATTOM TOUR je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (uzavřena u UNION POJISŤOVNA a.s.), na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České Republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.
 • Uzavřením SOZ se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání zájezdu, eventuelně se zavazuje hradit náklady spojené s výdaji na jeho lékařské ošetření z vlastních zdrojů. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v ceně zájezdů.

15. VĚKOVÉ OMEZENÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU

 • Osoba mladší 18 let se může zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí. Dále se zavazuje řídit během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a při případném individuálním programu ho o této skutečnosti informovat. Během zájezdu se bude chovat a jednat v souladu s pravidly slušného chování a kulturními zvyklostmi navštívené země. CK v žádném případě nezodpovídá za následky osobního rozhodnutí klienta, které není v souladu s programem zájezdu či případný úraz, který si klient způsobil vlastním přičiněním. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. CK neručí za majetek zákazníků v případě poškození, ztráty či krádeže.

16. REKLAMACE

 • CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu řádně, včas a v souladu s uzavřenou SOZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu či na internetových stránkách CK, může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu lze nedostatky služeb reklamovat u průvodce zájezdu. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše průvodce se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace doložený foto dokumentací a případný požadavek na její vyřízení.
 • Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u odpovědné osoby v CK dle § 852i, odst. 2, Občanského zákoníku bez zbytečného odkladu. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení zájezdu. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 • CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, v hotelu či u jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
 • Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
 • Jako předmět reklamace nelze uznat změnu objektu ubytování, k němuž došlo ve výjimečné situaci za předpokladu dodržení místa a standardu ubytování, které si klient objednal.

17. ZÁKAZNÍK PROHLAŠUJE, ŽE:

 • podpisem SOZ mu jsou Všeobecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
 • není si vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav během zájezdu.
 • na dobu zájezdu bude mít sjednané pojištění léčebných výloh.
 • bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu a uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle SOZ.
 • souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných pro evidenci v CK a zařazením do databáze zákazníků CK Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí od 1.1.2014 pro všechny zájezdy a služby zveřejněné  na stránkách www.GATTOMTOUR.cz.  Platnost těchto podmínek končí zveřejněním nových podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném na základě SOZ se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, Občanským zákoníkem dle § 2521 a násl., zákonem č. 159/1999 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost Všeobecných smluvních podmínek a SOZ.